onsdag 2. mai 2012

E-dikt for barn uke 18 - 2012 - "Fluene våkner" av Greta Aune Jotun

Fluene våkner, surr, surr …

sju fluer våkner på en hatt
seks fluer lander på en katt
fem fluer nyser på en ost
fire fluer flyr på en kost
tre fluer skjenner på en klegg
to fluer rusler på en vegg
én flue finner en make
to fluer hoster på en kake
tre fluer surrer på en sang
fire fluer spyr på en stang
fem fluer gråter på en løk
seks fluer henger på en gjøk


men hvor er flue nummer sju …
kan du se den du?

Greta Aune Jotun

Spesielt for e-diktet

Ingen kommentarer: