mandag 18. oktober 2010

E-dikt for barn uke 42 "Hvorfor" av Anne Britt Lindvik


Hvorfor?

Hvorfor rotter rottene seg sammen
og hva gasser gassen seg med i dammen?
Hvorfor aper apene etter meg
og er egentlig seien så seig?

Er det sant at klippfisk kan klippe
og kan måkene måke snø, eller ikke?
Gribber gribben til seg alt den kan
og lopper loppene alle mann?

Er stemmen hes på alle hester
og er lusa lusen mot sine gjester?
Hvorfor elger elgen seg på
og griser grisen virkelig så?

Det lurer jeg sannelig på!


Anne-Britt Lindvik